Firmy - Palety - Polska

Ulepsz swoje wyszukiwanie:
Wróć
Szukaj wyników dla : Polska
217 Firmy
Odkryj nasze Sprawdzone Czołowe Firmy

CHEP POLSKA SP. Z O.O.

Wynajem: palety drewniane, palety metalowo drewniane oraz palety plastikowe o różnych rozmiarach w tym: palety euro, palety przemysłowe, półpalety oraz ćwierćpalety. CHEP to wiodąca na świecie firma oferująca usługi w zakresie wynajmu palet i kontenerów. Firma dostarcza rozwiązania, które zwiększają efektywność łańcucha dostaw poprzez: - wyeliminowanie konieczności odbioru pustych palet z dystrybucji - ograniczenie administracji, prowadzenia skomplikowanych rozliczeń sald paletowych z wieloma odbiorcami - całkowite wyeliminowanie strat palet z uwagi na nieprawidłowe oznaczenia lub niezadowalającą jakość nośników - przeniesienie odpowiedzialności za jakość palet na firmę CHEP, skutkuje zmniejszeniem kosztów zarządzania paletami. Współpraca z CHEP ogranicza się do zamówienia dowolnej ilości palet, zapakowania towaru na dostarczone nośniki, a następnie poinformowania CHEP o miejscu wysyłki produktów na paletach. CHEP oferuje palety charakteryzujące się wysoką, standardową jakością, z powodzeniem wykorzystywane w automatycznych systemach pakowania i magazynowania. Użytkownikami palet CHEP są wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw: producenci, operatorzy logistyczni i dystrybutorzy prowadzący działalność na rynku krajowym, jak i firmy funkcjonujące w oparciu o złożone, międzynarodowe sieci dystrybucyjne

Supplier of:

  • Palety
  • Maszyny i urządzenia do transportu przemysłowego i przechowywania towarów
  • Palety plastikowe...
Powrót do góry strony