Firmy - Konstantynów Łódzki (Pabianicki)

Ulepsz swoje wyszukiwanie:
Odkryj nasze Sprawdzone Czołowe Firmy

EL-PUK PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA I MONTAŻ MATERIAŁÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH SP. Z O.O.

Historia naszej firmy zaczęła się w 1995 roku kiedy to PUK Werke utworzył w Katowicach oddział PUK TECHNIKA. W następnym etapie w wyniku zawiązania spółki przez Elektromontaż – Łódź SA i PUK-Werke KG Berlin powstała firma EL-PUK. W kwietniu 2003 roku PUK Werke KG nabył całość udziałów od strony polskiej, stając się tym samym 100% właścicielem.W Europie dla PUK –Werke pracuje ponad 1100 osób, co pozwala na osiąganie obrotu w wysokości ponad 230 milionów euro rocznie. Potencjał twórczy i finansowy firmy umożliwił Spółce EL-PUK wdrożenie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz budowę nowych linii technologicznych do produkcji szerokiej gamy wyrobów należących do systemu tras kablowych. W ofercie firmy EL- PUK są także wyroby produkowane przez naszych zagranicznych współpracowników. Dostawy obejmują: - korytka kablowe siatkowe, blaszane w tym korytka samonośne - drabinki kablowe w tym drabinki samonośne - konstrukcje kablowe pionowe - osprzęt nośny i mocujący - uchwyty kablowe - kształtowniki - wyroby należące do systemu z klasyfikacją E30 – E90 - elementy systemu podpodłogowego - konstrukcje wsporcze systemu fotowoltaicznego Oferowane wyroby spełniają wymagania Dyrektyw, rozporządzeń i norm przedmiotowych, co zostało udowodnione badaniami. Własności produktów potwierdzają certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki badawcze.Na wyroby wystawiane są deklaracje zgodności uprawniające do wprowadzenia do obrotu na obszarze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. System zarządzania Spółki jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, co potwierdza certyfikat wydany przez TÜV Rheinland.

  • Urządzenia elektryczne i techniki jądrowej
  • Urządzenia przyłączeniowe do sieci
Powrót do góry strony