WACOMp (kompaktor redukujący ilość odpadów)Orion EnC Co., Ltd.

Produkt

WACOMp (kompaktor redukujący ilość odpadów)
  • WACOMp (kompaktor redukujący ilość odpadów)
„- WACOMp to urządzenie do redukcji odpadów promieniotwórczych powstających podczas eksploatacji elektrowni jądrowych i procesu ich likwidacji. Jest to pierwsze urządzenie oparte na ciśnieniu hydraulicznym (200ton), które jest przeznaczone do beczki 200L DAW (Dry Active Waste) do utylizacji odpadów radioaktywnych.

Szczegóły techniczne /

Opis Produkt

„- WACOMp to urządzenie do redukcji odpadów promieniotwórczych powstających podczas eksploatacji elektrowni jądrowych i procesu ich likwidacji. Jest to pierwsze urządzenie oparte na ciśnieniu hydraulicznym (200ton), które jest przeznaczone do beczki 200L DAW (Dry Active Waste) do utylizacji odpadów radioaktywnych.

Szczegóły techniczne / specyfikacje
'- Zastosowanie: metal, włókno, żywica, winyl itp.
- Zdolność ściskania: 120kg jednorazowo (na bazie metalu)
-Czas leczenia: 5 minut na cykl
- Metoda kompresji: prasa hydrauliczna (220 ton)
Wydajność kompresji: stopień redukcji 75% (metal 70%, papier 82%, włókna 86%, winyle 84%)

Cena Produkt

Cena na żądanie

I want to get more details about the product

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
*Pola obowiązkowe