VARTECTOR_MPC Varnish Potential Tester(Tester ryzyka powstawania lakieru) - Produkt

 Daegu  -  Korea Południowa
Verified company
 VARTECTOR_MPC Varnish Potential Tester(Tester ryzyka powstawania lakieru)
  •  VARTECTOR_MPC Varnish Potential Tester(Tester ryzyka powstawania lakieru)
VARTECTOR_MPC Tester potencjału lakieru

Tester ryzyka powstawania lakieru

Jest to pierwszy na świecie tester MPC (Kolorymetrii membran membranowych), który potwierdza zgodność z normą ASTM D7843 (standardowa metoda testowa do pomiaru nierozpuszczalnych ciał barwnych generowanych przez smar w olejach turbinowych w ek...

Opis Produkt

VARTECTOR_MPC Tester potencjału lakieru

Tester ryzyka powstawania lakieru

Jest to pierwszy na świecie tester MPC (Kolorymetrii membran membranowych), który potwierdza zgodność z normą ASTM D7843 (standardowa metoda testowa do pomiaru nierozpuszczalnych ciał barwnych generowanych przez smar w olejach turbinowych w eksploatacji przy użyciu kolorymetrii membran łatowych)


Vartector diagnozuje ryzyko powstawania lakieru za pomocą wartości CIE delta E, optycznej reprezentacji liczbowej koloru określonej w ASTM D7843.
Potencjalne ryzyko powstania lakieru w oleju turbinowym ostrzega, że ​​mogą wystąpić problemy, takie jak wibracje i wzrost temperatury łożysk turbiny, zatkanie filtra, słaba kontrola temperatury i degradacja oleju turbinowego.

Vartector diagnozuje potencjalne ryzyko powstania lakieru i sadzy w olejach kontrolnych układu EHC (niepalny olej hydrauliczny na bazie estrów fosforanowych) poprzez optyczną, numeryczną reprezentację kolorów wartości delta L i a,b według CIE. Diagnozuje, czy skład zdegradowanego produktu ubocznego to sadza czy lakier, czy też sadza i lakier.


[Szczegóły techniczne]
▪ W pełni zautomatyzowany: W przeciwieństwie do istniejących przenośnych testerów MPC, po przygotowaniu poprawki, wszystkie procesy, takie jak ładowanie próbki, walidacja i testowanie, są wykonywane automatycznie w ciągu 10 sekund.
 ▪ Wyświetlacz: Obraz krosowy, wartości delta E, delta L, a,b MPC. Trend dla określonego sprzętu może być monitorowany.
 ▪ Zgodny z ASTM D7843: Pierwszy na świecie laboratoryjny tester MPC, który spełnia przepisy ASTM D7843
 ▪ Automatyczne raportowanie diagnostyczne : Automatyczna diagnostyka wyników pomiarów jako Normalne a, Normalne b, Przestroga i Ostrzeżenie ▪ Automatyczna walidacja : W przeciwieństwie do istniejących ręcznych testerów MPC funkcja automatycznej walidacji jest wbudowana w standardzie. Automatycznie przeprowadza walidację urządzenia po włączeniu zasilania.
 ▪ Automatyczna autodiagnostyka: : Po włączeniu zasilania główne komponenty, takie jak spektrofotometr i płytka, przeprowadzają autodiagnostykę.

Cena Produkt

Cena nie została wskazana

I want to get more details about the product

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
*Pola obowiązkowe