Uziemiania - Produkt

 Myszków  -  Polska
Verified company
Uziemiania
  • Uziemiania
  • Uziemiania
Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo wg normy PN-EN ISO 1461
Zastosowanie:
Realizacja instalacji uziomowych w trudnych warunkach terenowych zwłaszcza w przypadkach gruntów z dużą zawartością okruchów skalnych i gleb żwirowych uniemożliwiających pogrążanie uziomów na dużą głębokość, oraz wszędzie gdzie potrzebne jest uzyskanie niskiej

Opis Produkt

Materiał:
Stal ocynkowana ogniowo wg normy PN-EN ISO 1461
Zastosowanie:
Realizacja instalacji uziomowych w trudnych warunkach terenowych zwłaszcza w przypadkach gruntów z dużą zawartością okruchów skalnych i gleb żwirowych uniemożliwiających pogrążanie uziomów na dużą głębokość, oraz wszędzie gdzie potrzebne jest uzyskanie niskiej wartości rezystancji uziemienia przy użyciu niewielkiej liczby uziomów (tereny uzbrojone, tereny ze zwartą zabudową). 1.2. UZIOM RUROWY URB
Sposób montażu:
Pion uziomowy powstaje przez pogrążenie w gruncie kolejnych elementów rurowych (1), z których pierwszy zakończony jest grotem. Połączenie następuje przez wsunięcie zawalcowanej końcówki rury do środka drugiej rury na zasadzie zamka kielichowego. Grot (2) i elementy zamka mają taką samą średnicę zewnętrzną jak reszta uziomu w związku z czym podczas wbijania nie rozbijają otworu i zapewniają pewny styk z gruntem na całej długości pionu uziomowego. Umożliwia to pomiar skuteczności uziemienia bezpośrednio po wbiciu sondy.

A także z wykorzystaniem substancji mineralnej

Zastosowanie:
Realizacja instalacji i punktów uziomowych wspomaganych chemicznie w trudnych warunkach terenowych o wysokiej naturalnej rezystywności gruntu: grunty piaszczyste, miejsca o niskim poziomie wód gruntowych, tereny poprzemysłowe (wysypiska, hałdy) 1.3. SYSTEM URBS
Sposób montażu :
Pion uziomowy w systemie URBS jest zbudowany z uziomów rurowych typu URB (1) wyposażonych w specjalny grot typu URBS (2). Posiada on osiowy otwór nieprzelotowy i połączone z nim promieniowo boczne otwory przelotowe. Średnica maksymalna grota jest większa od średnicy zewnętrznej uziomu. W wyniku pogrążania grot rozbija otwór i powoduje iż między powierzchnią zewnętrzną uziomu, a ścianą otworu w gruncie powstaje wolna przestrzeń w którą wprowadzana jest wodna zawiesina środka typu AM 2005 powodując nasycenie otoczenia pionu uziomowego substancją zmniejszającą rezystywność gruntu. 

https://bezpol.pl/uziom-rurowy

Cena Produkt

Cena nie została wskazana

Charakterystyki Produkt

  • Typ URB

I want to get more details about the product

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
*Pola obowiązkowe

Katalogi  TRAFTA Sp. z o.o.

Kliknij na zdjęcie, aby wyświetlić katalog

Katalog produktów Trafta (Polski)

32 ilość stron

Pobierz katalog