TOMs-F_Całkowity Oczyszczacz (lakier, kwas, cząstki, woda) - Produkt

 Daegu  -  Korea Południowa
Verified company
TOMs-F_Całkowity Oczyszczacz (lakier, kwas, cząstki, woda)
  • TOMs-F_Całkowity Oczyszczacz (lakier, kwas, cząstki, woda)
  • TOMs-F_Całkowity Oczyszczacz (lakier, kwas, cząstki, woda)
TOMs-F_Total Purifier (lakier, kwas, cząstki, woda)
Całkowity Oczyszczacz

Większość oczyszczaczy i maszyn filtrujących dostępnych obecnie na rynku może w pewnym stopniu usuwać zanieczyszczenia metodami mechanicznymi i fizycznymi, ale kwasów organicznych, szlamu/lakierów itp., które powstały w procesie degradacji chemicznej, nie mo...

Opis Produkt

TOMs-F_Total Purifier (lakier, kwas, cząstki, woda)
Całkowity Oczyszczacz

Większość oczyszczaczy i maszyn filtrujących dostępnych obecnie na rynku może w pewnym stopniu usuwać zanieczyszczenia metodami mechanicznymi i fizycznymi, ale kwasów organicznych, szlamu/lakierów itp., które powstały w procesie degradacji chemicznej, nie można usunąć bezpośrednio. Można je usunąć tylko za pomocą kompozytowego filtra z żywicy wykorzystującego najnowszą technologię wymiany jonowej (filtr chemiczny).
TOMs-F zastosował filtr z żywicy kompozytowej typu jonowymiennego i może usuwać zdegradowane produkty uboczne, a także zanieczyszczenia. Został nagrodzony przez rząd koreański „Doskonałym certyfikatem zakupu produktu” w lipcu 2020 r.


[Szczegóły techniczne]
▪ Usuwanie cząstek
- Skuteczne usuwanie przez absolutnie wysokowydajny filtr o współczynniku beta 1000
- Usuwanie nawet drobnych cząstek, takich jak węgiel metodą elektrostatyczną
  (tylko dla modeli PE i KDHC)
▪ Usuwanie wody
 - Usuń 100% wolnej wody i pewną ilość rozpuszczonej wody
 - W szczególności doskonałe usuwanie wody z oleju kontrolnego na bazie estrów fosforanowych (EHC),
   co jest trudne do usunięcia wody.
▪ Usuwanie zdegradowanych produktów ubocznych, takich jak lakier i szlam
- Szybkie i skuteczne usuwanie lakieru i szlamu, który powstaje w wyniku degradacji
  i reakcja oleju i ma fatalny wpływ na układ sterowania i układ smarowania
 - Usuń nawet rozpuszczalne, zdegradowane produkty uboczne
▪ Usuwanie kwasu
 - Usunąć substancje kwasowe, które powstały w wyniku degradacji oleju i hydrolizy oleju kontrolnego i korodują materiały metalowe* Funkcje
- Usuwanie lakieru (MPC) i kwasu (usuwanie rozpuszczalnych i jonowych produktów ubocznych)
- Cząstki (stosunek Beta 1000)
- Monitorowanie stanu oleju (zanieczyszczenie/woda/kolor)
-Bez wyczerpania dodatku i bez degradacji

* Podanie
- Turbina gazowa (TOMs-F-T)
- Parowa Trubina EHC (TOMs-F-PE)
- Kompresor
- Sprzęt hydrauliczny

Cena Produkt

Cena na żądanie

I want to get more details about the product

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
*Pola obowiązkowe