Serwis Utrzymania Systemu Kontroli Roślin (PCS) - Produkt

 Seoul  -  Korea Południowa
Verified company
Serwis Utrzymania Systemu Kontroli Roślin (PCS)
  • Serwis Utrzymania Systemu Kontroli Roślin (PCS)
System Sterowania Elektrownią Jądrową jest systemem niezbędnym do bezpiecznej pracy elektrowni wraz z urządzeniami sterującymi
do obsługi zaworów, pomp, wyłączników i przepustnic na terenie elektrowni. Konfiguracja sprzętu dla sygnału sterującego
przetwarzanie składa się z szafy polowej (Mux. Cabinet), elektrycznej szafy sterowniczej po

Opis Produkt

System Sterowania Elektrownią Jądrową jest systemem niezbędnym do bezpiecznej pracy elektrowni wraz z urządzeniami sterującymi
do obsługi zaworów, pomp, wyłączników i przepustnic na terenie elektrowni. Konfiguracja sprzętu dla sygnału sterującego
przetwarzanie składa się z szafy polowej (Mux. Cabinet), elektrycznej szafy sterowniczej pomieszczenia, głównego przełącznika sterującego, wskaźnika i
monitor. Transmisja sygnału pomiędzy urządzeniami polega na rzeczywistym okablowaniu lub komunikacji optycznej.
Korzystamy z opracowanego przez siebie sprzętu diagnostycznego oraz najnowocześniejszego sprzętu do kontroli kart elektronicznych (Polar, Huntron, PinPoint )R) do
sprawdzić kartę elektroniczną, zasilacz, przekaźnik i komunikację optyczną, które są podstawowymi elementami systemu sterowania elektrownią
(PCS), w oparciu o naszą technologię zgromadzoną w planowanym okresie konserwacji. Tym samym poprawiamy niezawodność działania
krytycznych części elektrowni poprzez przeprowadzanie systematycznych, precyzyjnych przeglądów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do bezpiecznej pracy elektrowni.
Główna kontrola karty elektronicznej analizuje unikalną logikę wejścia i wyjścia i tworzy bazę danych normalnego wejścia i wyjścia
wartości za pomocą precyzyjnego sprzętu diagnostycznego i wykonuje test funkcji i charakterystyki poprzez porównanie z oryginałem
projektowa wartość wyjściowa.
W przypadku kart elektronicznych, które nie mogą być analizowane za pomocą logiki, do wykonywania ASA (analogowe) stosuje się urządzenia diagnostyczne Polar i Huntron
Analiza sygnatury) do sprawdzania poszczególnych elementów i integralności obwodu. Możliwe jest wykonanie konserwacji prewencyjnej
sprawdzić, sprawdzając zawczasu pogorszenie starzenia się i zmianę właściwości.

Cena Produkt

Cena nie została wskazana

I want to get more details about the product

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
*Pola obowiązkowe