Podkładki antywibracyjne - Produkt

 Myszków  -  Polska
Podkładki antywibracyjne
  • Podkładki antywibracyjne
Wibroizolatory to elementy sprężyste gumowometalowe służące do tłumienia drgań w zakresie wartości charakterystycznych dla składu mieszanki tłumiącej. Ich zadaniem jest likwidacja hałasu będącego skutkiem drgań mechanicznych powstających w trakcie pracy transformatora. Zapewniają one doskonałe tłumienie drgań w zakresie wartości charakterystycznych

Opis Produkt

Wibroizolatory to elementy sprężyste gumowometalowe służące do tłumienia drgań w zakresie wartości charakterystycznych dla składu mieszanki tłumiącej. Ich zadaniem jest likwidacja hałasu będącego skutkiem drgań mechanicznych powstających w trakcie pracy transformatora. Zapewniają one doskonałe tłumienie drgań w zakresie wartości charakterystycznych dla pracującego transformatora, a co za tym idzie znaczne ograniczenie poziomu hałasu.
Budowa: Część mocująca wibroizolatora jest zbudowana ze współpracującej z elementem tłumiącym stopy zakończonej cylindrem w którym znajduje się nagwintowana wewnątrz tuleja, z wkręconą przelotowo śrubą. Stanowią one jednocześnie: element oporowy (transformator jest wsparty na tulei, która przez śrubę przenosi oddziaływania mechaniczne na stopę) i układ poziomujący (wkręcanie śruby powoduje ruch tulei w osi pionowej wibroizolatora co z kolei umożliwia precyzyjne wypoziomowanie urządzenia). Wszystkie elementy metalowe wibroizolatora są ocynkowane ogniowo. 
 

Cena Produkt

Od {0} 233.00 EUR

Charakterystyki Produkt

  • Typ WOT

Ask for information