odlewy przemysł maszynowyOdlewnie Polskie S.A.

Produkt

odlewy  przemysł maszynowy
  • odlewy  przemysł maszynowy
  • odlewy  przemysł maszynowy
produkcja odlewów głównie z żeliwa sferoidalnego z obróbką mechaniczną (produkcja tzw. komponentów odlewniczych). Działalność produkcyjna prowadzona jest w obiektach fabrycznych zlokalizowanych w Starachowicach. Spółka prowadzi również działalność handlową (kupno i sprzedaż odlewów obcych) oraz działalno...

Opis Produkt

produkcja odlewów głównie z żeliwa sferoidalnego z obróbką mechaniczną (produkcja tzw. komponentów odlewniczych). Działalność produkcyjna prowadzona jest w obiektach fabrycznych zlokalizowanych w Starachowicach. Spółka prowadzi również działalność handlową (kupno i sprzedaż odlewów obcych) oraz działalność usługową w odlewniach niemieckich. W działalności produkcyjnej Spółka oferuje wraz z siecią kooperujących z nią przedsiębiorstw kompleksową obsługę klientów, począwszy od projektowania poprzez wykonawstwo oprzyrządowania odlewniczego i produkcję odlewów, ich obróbkę mechaniczną i cieplną oraz malowanie, montaż i wysyłkę. Przebieg procesu technologicznego podlega pełnej kontroli w zakresie jakości materiałów wsadowych, jakości metalurgicznej żeliwa, szybkiej analizy składu chemicznego tworzyw i mas formierskich oraz kontroli wymiarów odlewów.
 

Cena Produkt

Cena nie została wskazana

Szczegóły techniczne

Gatunek żeliwa :EN-GJL-150
EN-GJL-200
EN-GJL-250
EN-GJL-300
Wg Normy / standart :EN 1561:2011
Żeliwo sferoidalneEN-GJS-350-22-LT
EN-GJS-350-22-RT
EN-GJS-350-22
EN-GJS-400-18-LT
EN-GJS-400-18-RT
EN-GJS-400-18
EN-GJS-400-15
EN-GJS-450-18
EN-GJS-450-10
EN-GJS-500-14
EN-GJS-500-7
EN-GJS-600-10
EN-GJS-600-3
EN-GJS-700-2
EN-GJS-800-2
EN-GJS-900-2
norma EN 1563:2011

Ask for information