KW5RZ32
  • KW5RZ32
KW5RZ32 to pompa do betonu o długości wysięgnika 32M. Jest to ciężki sprzęt używany do przepompowywania ciekłego betonu. Wóz pompowy składa się z ciężarówki, leja zasypowego, pompy, wysięgnika, podpory itp. Każdy wysięgnik jest połączony z rurą betonową i jest w stanie dokładnie umieścić beton w określonym obszarze. KW5RZ32 może pompować duże objęt

Our recommended products and services

Opis Produkt

KW5RZ32 to pompa do betonu o długości wysięgnika 32M. Jest to ciężki sprzęt używany do przepompowywania ciekłego betonu. Wóz pompowy składa się z ciężarówki, leja zasypowego, pompy, wysięgnika, podpory itp. Każdy wysięgnik jest połączony z rurą betonową i jest w stanie dokładnie umieścić beton w określonym obszarze. KW5RZ32 może pompować duże objętości i ma duże odległości transportowe w poziomie i pionie.

Cena Produkt

Cena nie została wskazana

Ask for information