Ferro-Mon Sensor_ Monitoring sensor of ferrous particles(Czujnik monitorowania cząstek żelaza) - Produkt

 Daegu  -  Korea Południowa
Verified company
Ferro-Mon Sensor_ Monitoring sensor of ferrous particles(Czujnik monitorowania cząstek żelaza)
  • Ferro-Mon Sensor_ Monitoring sensor of ferrous particles(Czujnik monitorowania cząstek żelaza)
  • Ferro-Mon Sensor_ Monitoring sensor of ferrous particles(Czujnik monitorowania cząstek żelaza)
Czujnik monitorowania cząstek żelaza

„Vartector diagnozuje ryzyko generowania lakieru za pomocą wartości CIE delta E, optycznej reprezentacji liczbowej koloru określonej w ASTM D7843.
Potencjalne ryzyko powstania lakieru w oleju turbinowym ostrzega, że ​​mogą wystąpić problemy, takie jak wibracje i wzrost temperatury łożysk turbin

Opis Produkt

Czujnik monitorowania cząstek żelaza

„Vartector diagnozuje ryzyko generowania lakieru za pomocą wartości CIE delta E, optycznej reprezentacji liczbowej koloru określonej w ASTM D7843.
Potencjalne ryzyko powstania lakieru w oleju turbinowym ostrzega, że ​​mogą wystąpić problemy, takie jak wibracje i wzrost temperatury łożysk turbiny, zatkanie filtra, słaba kontrola temperatury i degradacja oleju turbinowego.

Vartector diagnozuje potencjalne ryzyko powstania lakieru i sadzy w olejach kontrolnych układu EHC (niepalny olej hydrauliczny na bazie estrów fosforanowych) poprzez optyczną, numeryczną reprezentację kolorów wartości delta L i a,b według CIE. Diagnozuje, czy skład zdegradowanego produktu ubocznego to sadza czy lakier, czy też sadza i lakier. "


[Szczegóły techniczne]
▪ Silna zdolność wychwytywania cząstek żelaznych
▪ Monitorowanie w czasie rzeczywistym ilości cząstek żelaza (nasycenie Fe%): 0 ~ 100%
▪ Użytkownik może wybrać standardowy czujnik 1-kanałowy lub 2-kanałowy, który mierzy zarówno drobne, jak i duże cząstki
 - 1 kanał: Wartość % nasycenia Fe jest wyświetlana jako 0 ~ 100% proporcjonalnie do ilości cząstek żelaza zebranych na sondzie czujnika
 - 2 kanały: Wartości nasycenia Fe% są wyświetlane jako 0 ~ 100% odpowiednio dla „dużych cząstek” i „drobnych cząstek”. „Duża cząstka” oznacza nienormalny stan zużycia, a „drobna cząstka” wskazuje stan zużycia, w tym normalne cząstki zużycia.
▪ Łatwe ustawienie wartości procentowej nasycenia Fe i funkcji alarmu wizualnego
▪ Możliwa jest komunikacja z komputerem PC lub PLC
▪ Komunikacja bezprzewodowa jest możliwa dzięki zastosowaniu komunikacji LoRa (opcjonalnie)

Cena Produkt

Cena nie została wskazana

I want to get more details about the product

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
*Pola obowiązkowe