Budynki uniwersytetu - Produkt

 Rakszawa  -  Polska
Budynki uniwersytetu
 • Budynki uniwersytetu
 • hale
 • budowa hal producyjnych
 • wiaty i zadaszenia
 • ściany z płyt warstwowych
 • ślusarka (barierki, ogrodzenia, schody, bramy)
 • wypalanie blach
 • inne usługi ( plazmowe cięcie blach, piaskowanie, malowanie natryskowe, zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

Opis Produkt

 • hale
 • budowa hal producyjnych
 • wiaty i zadaszenia
 • ściany z płyt warstwowych
 • ślusarka (barierki, ogrodzenia, schody, bramy)
 • wypalanie blach
 • inne usługi ( plazmowe cięcie blach, piaskowanie, malowanie natryskowe, zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

Cena Produkt

Cena nie została wskazana

Szczegóły techniczne

 • projektowanie
 • roboty murowe
 • roboty fundamentowe
 • konstrukcje żelbetowe
 • tynki maszynowe i ręczne
 • elewacj

Kategoria Produkt

Ask for information

4   - ilość kart produktów