Firmy - Zakłady badawcze nauk przyrodniczych - Polska

Ulepsz swoje wyszukiwanie:
Wróć
Szukaj wyników dla : Polska
55 Firmy
Zakłady badawcze nauk przyrodniczych
Odkryj nasze Sprawdzone Czołowe Firmy

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, INIG-PIB

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy od ponad 70 lat działa na rzecz zrównoważonego zarządzania surowcami i paliwami węglowodorowymi oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Prowadzi prace związane z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych. Realizuje prace w zakresie m.in.: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, technologicznej oceny rop naftowych, kontroli jakości produktów naftowych, biokomponentów i ochrony środowiska. INIG-PIB posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z ISO 9001:2008 oraz 17 laboratoriów akredytowanych przez PCA na zgodność z normą PN-EN ISO/lEC 17025:2005, w których stosowanych jest ponad 500 metod badawczych. W Instytucie działa Biuro Certyfikacji, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie certyfikacji obowiązkowej i dobrowolnej urządzeń gazowych, gazowo-elektrycznych i elektrycznych oraz certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością. Instytut pełni rolę instytucji wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 dla działania 5.1 „Rozwój inteligentnych systemów dystrybuowania, magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej”. W swojej działalności Instytut szczególną uwagę zwraca na rozwiązania innowacyjne o zdolności patentowej, które mogłyby być wdrożone do praktyki przemysłowej. W od 2008 r. Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz INIG-PIB ponad 80 patentów oraz przyjął zgłoszenia ponad 80 wynalazków, a pracownicy Instytutu opublikowali ponad 600 artykułów i monografii. W latach 2008-2015 za działalność innowacyjną Instytut uzyskał ponad 400 nagród i wyróżnień, a za szczególną aktywność w promocji wynalazków zagranicą był czterokrotnie nagradzany dyplomami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kadra Instytutu liczy blisko 400 osób, z czego większość stanowią pracownicy naukowi i badawczo-techniczni, o specjalizacji zawodowej związanej z poszukiwaniem i eksploatacją, przesyłem ropy, gazu i paliw ciekłych oraz technologią przerobu ropy naftowej i wytwarzania specyfików naftowych. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU: Pion Poszukiwań Złóż Węglowodorów:ocena perspektyw poszukiwawczych w kraju;ocena zasobów geologicznych, wydobywalnych i przemysłowych ropy naftowej i gazu ziemnego;oznaczanie parametrów fizycznych i zbiornikowych oraz właściwości płynów złożowych;zastosowanie metod i środków mikrobiologii w wiertnictwie, eksploatacji złóż węglowodorowych i podziemnych magazynach gazu;energia odnawialna. Pion Eksploatacji Złóż Węglowodorów:technologia wiercenia otworów;technologia cieczy wiertniczych i zabiegów cementowania otworów wiertniczych;zagospodarowanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;projektowanie zabiegów stymulacji wydobycia węglowodorów;symulacja procesów złożowych i podziemnych magazynów gazu;technologia rekonstrukcji odwiertów. Pion Gazownictwa:ocena materiałów z tworzyw sztucznych stosowanych w gazownictwie;ocena techniczna armatury gazowniczej i urządzeń pomiarowych;badania zmian właściwości metrologicznych gazomierzy;ocena techniczna i jakościowa urządzeń spalających paliwa węglowodorowe;nowe technologie użytkowania gazu;ochrona środowiska w przemyśle naftowym i gazowniczym. Pion Technologii Naftyanalizy i technologiczna ocena rop naftowych;procesy przerobu rop naftowych;badania katalizatorów stosowanych w procesach rafineryjnych;rozwój technologii wytwarzania paliw płynnych, dodatków i innych specyfików naftowych;kontrola jakości produktów naftowych;badania silnikowe i eksploatacyjne paliw i olejów smarowych;ochrona środowiska i bezpieczeństwo użytkowania produktów naftowych. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy dysponuje ośrodkiem szkoleniowym, oferującym wysokospecjalistyczne szkolenia z zakresu branży paliwowej i gazowniczej. Oferta ośrodka skierowana jest zarówno do firm i instytucji publicznych, jak i do osób prywatnych zainteresowanych rozwojem, stałym podnoszeniem kwalifikacji i zdobywaniem wiedzy eksperckiej. Wieloletnie doświadczenie naszych trenerów stanowi gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług, a elastyczność oferty sprawia, że co roku zwiększa się grono Klientów podnoszących swoje kompetencje pod okiem trenerów INiG–PIB. Zapewniamy:wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę trenerską,bogatą ofertę szkoleniową,programy szkoleń dopasowane do indywidualnych potrzeb,warsztaty uwzględniające aktualny stan prawny,zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę oraz umiejętności,sale szkoleniowe wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, komfortowe warunki sprzyjające zdobywaniu wiedzy.Pełna oferta na stronie www.inig.pl

Supplier of:

  • Konsultanci i doradztwo, wydobywanie ropy naftowej i gazu
  • Specjaliści i doradztwo, rafinacja paliw ropopochodnych
  • Specjaliści i doradztwo, petrochemia...

Instytut Przemysłu Skórzanego

Działalność naukowa, badawczo-rozwojowa i wdrożeniowa, usługi naukowe, działalność certyfikacyjna. Handel hurtowy środkami pomocniczymi dla przemysłu garbarskiego, obuwniczego, włókienniczego, chemii gospodraczej (firmy CCCEXOL, TENSIS, ICAP, Henkel). Zakres prowadzonych badań i usług naukowych dotyczy: - garbarstwa i futrzarstwa (surowce; technologie i biotechnologie wyprawy skór licowych i futerkowych; środki pomocnicze). - obuwnictwa (innowacyjne technologie i materiały na wierzchy i spody obuwia oraz elementy wewnętrzne i zewnętrzne obuwia; konstrukcje i technologie produkcji obuwia ochronnego, roboczego i profilaktycznego), inżynierii materiałowej, w tym klejów i innych środków pomocniczych oraz materiałów do wyrobów specjalnych, szczególnie obuwia dziecięcego i dla stóp wrażliwych, diabetyków i chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, ochrony środowiska (ekoprzyjazne techniki i technologie w przemyśle garbarskim i obuwniczym; metody badań i procesy oczyszczania ścieków garbarskich; utylizacja odpadów w garbarstwie i obuwnictwie). - barwometrii ( programy dla sporządzania receptur mieszanek barwników i pigmentów; technologii procesów barwienia. Do zakresu działania laboratoriów, w tym akredytowanych należy: - wykonywanie badań, analiz i ekspertyz zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych i krajowych w zakresie skór naturalnych, materiałów skóropodobnych, sztucznych i innych materiałów tworzywowych i włókienniczych oraz wykonanych z nich wyrobów. - wykonywanie badań i analiz środków pomocniczych (garbników, tłuszczów, klejów i innych środków wykończalniczych, sanityzujących, dezodorantów do stóp i obuwia itp.). - wykonywanie badań obuwia wyjściowego, sportowego obuwia dla dzieci oraz dla stóp wrażliwych i chorych, celem przyznania zastrzeżonych znaków "Zdrowa stopa", "Obuwie dla stóp wrażliwych", "Obuwie dla diabetyków". - wykonywanie badań analitycznych produktów, surowców i procesów w zakresie barwników, w tym barwników alergennych i kancerogennych, metali ciężkich, ftalanów, amin aromatycznych, organicznych i nieorganicznych związków chemicznych. - szkolenie służb kontroli jakości w przemyśle skórzanym, kosmetycznym, budowlanym, włókienniczym, zabawkarskim i przemysłach pokrewnych.

Supplier of:

  • Chemikalia do tkanin
  • Chemikalia do skór i futer. Ekstrakty garbarskie
  • Środki garbujące, syntetyczne do skór...
Powrót do góry strony