Firmy - Usługi prawne - Polska

Ulepsz swoje wyszukiwanie:
Odkryj nasze Sprawdzone Czołowe Firmy

KANCELARIA PRAWNA SKARBIEC PLUS ROBERT NOGACKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję rynkową oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku, łączące ze sobą doradztwo prawne, finansowe oraz usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego. Podejmujemy się tematów, które ze względu na swój poziom skomplikowania i międzynarodowy charakter były dotychczas prowadzone wyłącznie przez zagraniczne firmy konsultingowe. Do typowych usług, które oferujemy należy m.in. międzynarodowe planowanie podatkowe, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi – takimi jak przypadki bezprawia urzędniczego, szczególnie ze strony organów podatkowych, upadłość firmy, wrogie przejęcie czy konflikt rodzinny, który rzutuje na działalność przedsiębiorstwa. Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzi obawa przed szpiegostwem gospodarczym bądź oszustwem ze strony kontrahentów, poszukiwanie majątku nieuczciwych dłużników bądź bezprawne działania organów ścigania, których ofiarami podają przedsiębiorcy. Wśród osób fizycznych naszymi klientami są przede wszystkim osoby zamożne, które szukają rozwiązań w zakresie ochrony majątku prywatnego przez ryzykiem roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, albo myślą o długofalowym zaplanowaniu przyszłości swojej rodziny za pomocą takich rozwiązań, jak fundacja prywatna czy zmiana domicylu podatkowego. Wśród przedsiębiorców naszymi klientami są zarówno dynamicznie wzrastające firmy, które myślą o międzynarodowym planowaniu podatkowym, jak i przedsiębiorcy szczególnie dotknięci przez kryzys, stojący w obliczu upadłości, wypowiedzenia umów kredytowych i przymusowego dochodzenia należności przez urzędy skarbowe. Wszystkim im jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową pomoc, która wykracza poza tradycyjnie rozumiane doradztwo prawne i w razie potrzeby obejmuje przejęcie na siebie ciężaru zarządzania całą sytuacją. Z uwagi na profil naszych usług pomagamy klientom w sytuacjach, których trudno byłoby od nich wymagać doświadczenia – bankructwo, rozwód, niesłuszne postawienie zarzutów karnych, bezprawne zajęcie majątku przez fiskusa, ale i również unikatowa okazja sprzedaży firmy inwestorowi, bądź przejęcia firmy konkurenta. Są to sytuacje z definicji unikatowe, w których jednak my jesteśmy w stanie służyć doświadczeniem wynikającym z dziesiątek podobnych spraw realizowanych w przeszłości.

Supplier of:

  • Usługi prawne
  • Usługi dla biznesu
  • Informacyjne serwisy tematyczne i usługi dokumentacyjne...

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SP. Z O.O.

Strona Główna W dniu 23.02.1993 roku w ewidencji działalności gospodarczej w Tarnowskich Górach zostało zarejestrowane Biuro Rachunkowe Księga, prowadzone przez biegłego rewidenta Jadwigę Wójcik, zarejestrowane w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. W wyniku zmiany ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie nastąpiła ponowna rejestracja podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Biuro Rachunkowe Księga zostało przekształcone na Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych i Podatkowych Księga i mocą uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 124/61/95 z dnia 26.09.1995 roku uzyskało wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Zapotrzebowanie rynku oraz konieczność ciągłego doskonalenia spowodowały konieczność konsolidacji zawodowej i w ten sposób powstała Kancelaria Biegłych Rewidentów Księga Spółka z o.o. Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KBR Księga Spółka z o.o. uzyskała w dniu 06.07.2004 roku mocą uchwały nr 181/14/2004 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Udziałowcami Kancelarii jest troje biegłych rewidentów. Zarząd spółki: Jadwiga Wójcik – Prezes Zarządu Leokadia Janczewska – Prokurent Prokurenci: Elżbieta Gwioździk Leszek Rogaczewski Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszego formularza do wyceny usług. Podając nam podstawowe informacje o firmie, aktywy i przychody możecie Państwo spodziewać się szybkiej i rzetelnej informacji zwrotnej. Nazwa firmy: E-mail: Osoba reprezentująca: Suma Aktywów: Suma Przychodów: Informacje o firmie:

Supplier of:

  • Usługi dla biznesu
  • Doradztwo i usługi w zakresie zarządzania finansami
  • Audytorzy...

Holding Domator SA

Firmy holdingu: * Holding Domator S.A. * Konsorcjum Handlowe Geneza System SA * Przedsiębiorstwo Ekologiczne BCD S.A. * Domator Delta Sp. z o.o. * Domator Market Sp. z o.o. * Domator Comodo Sp. z o.o. * Domator Serwis Sp. z o.o. * Rotamex Sp. z o.o. * Dystrybucja: * tektury litej i papieru makulaturowego szarego i bielonego w arkuszach, zwojach i bobinach, tektury falistej, opakowań z tektury litej i falistej, tulei papierowych, serwetek, papierowych szalunków budowlanych, jednorazowych tacek i talerzy * wina i napojów winopochodnych * kas i urządzeń fiskalnych, komputerów, urządzeń peryferyjnych i materiałów eksploatacyjnych * Produkcja: * winokoktajlu, wina owocowego, cherry, nalewek winnych, napojów * papieru makulaturowego i tektury falistej, * opakowań z tektury litej i falistej, tacek i talerzygastronomicznych, opakowań jednorazowych, * papierowych szalunków budowlanych, * papierowych-spiralnie zwijanych tubusów* Usługi: * remontowo-budowlane, inżynieryjne i rekultywacji terenów przemysłowych * wdrożeniowe i serwisowe komputerów, oprogramowania, kas i urządzeń fiskalnych, tworzenie komputerowych sieci strukturalnych * doradztwa ekonomiczno-finansowego i podatkowo-prawnego Zakłady Produkcyjne: * * Fabryka Papieru w Boruszowicach k/Tarnowskich Gór, ul. Armii Krajowej 6. tel. (032) 284-7651; 284-7652; fax (032) 284-7667; * Winiarnia Chorzów, ul. Brzezińska 1, tel. 32 2459152, 32 2459860, 32 2459738

Supplier of:

  • Napoje
  • Wina (wino) gronowe
  • Wina (wino) czerwone...
Powrót do góry strony