Firmy - Testowanie podzespołów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych - Polska

Ulepsz swoje wyszukiwanie:
Wróć
Szukaj wyników dla : Polska
37 Firmy
Testowanie podzespołów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Odkryj nasze Sprawdzone Czołowe Firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO SERWISU AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH EL PAK SP. Z O.O.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są kompleksowe usługi świadczone na rzecz klientów w branży elektronicznej, AKPiA oraz w zakresie teleinformatyki - od zaprojektowania układów i instalacji, poprzez kompletację dostaw, montaż i uruchomianie, aż do utrzymania ruchu urządzeń i instalacji. Oferujemy także doradztwo techniczne oraz diagnostykę w zakresie obiektów i urządzeń cieplno-mechanicznych, elektrycznych i budowlanych. Usługi oferowane przez EL PAK Sp. z o.o.: 1/ Kompleksowe utrzymania ruchu automatyki i urządzeń elektrycznych. 2/ Pomiary specjalistyczne, w tym: - Pomiary termograficzne, - Pomiary szczelności układów próżniowych i ciśnieniowych, - Pomiary emisji, - Sprawdzanie i kalibracja aparatury pomiarowej 3/ Realizacja układów zasilania i przetwarzania energii elektrycznej, a w tym: - rozdzielni niskiego i średniego napięcia, - układów sterowania i automatyki elektroenergetycznej, - układów kompensacji mocy biernej, - tras kablowych i okablowania, - układy ogrzewania elektrycznego. 4/Realizacja układów automatyki przemysłowej, a w tym: - układów obiektowych AKPiA, - cyfrowych systemów sterowania - Emmerson, Siemens, GE Fanuc, - systemów analizy spalin 5/ Realizacja układów infrastruktury obiektów, a w tym: - instalacji elektrycznych, oświetleniowych, odgromowych, uziemień, - instalacji teleinformatycznych, - instalacji sygnalizacji włamania (SSWiN) oraz monitoringu, - systemów sygnalizacji p-poż,.

  • Wyposażenie służące zapewnieniu bezpieczeństwa
  • Detektory dymu i ognia z urządzeniami alarmowymi
  • Detektory dymu i oparów...

ZAKŁADY BADAŃ I ATESTACJI ZETOM IM. PROF. F.STAUBA W KATOWICACH SP. Z O.O.

Najstarsza polska jednostka badawczo-atestacyjna w dziedzinie jakości o ponad 100-letniej tradycji, Akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji i Autoryzowana oraz Notyfikowana w Unii Europejskiej o numerze identyfikacyjnym 1436 dla dyrektyw – niskonapięciowej LVD 2006/95/WE, maszynowej 2006/42/WE, budowlanej 89/106/EWG, kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, specjalizujemy się: • w badaniach i certyfikacji wyrobów, w tym w zakresie oznakowania CE, B, poświadczania / weryfikacji deklaracji zgodności, • w certyfikacji zakładowej kontroli jakości, • w analizie wymagań dyrektyw oraz dokumentów technicznych, • w certyfikacji zakładowej kontroli produkcji (ZKP) dla hutniczych wyrobów budowlanych, • w dokonywaniu oceny jakości dostaw zwłaszcza wyrobów hutniczych poprzez odbiory techniczne, • w sprawdzaniu i wzorcowaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych. Od 1991 roku „ZETOM” Katowice prowadzi także kompleksową działalność szkoleniową w zakresie Nowoczesnych Systemów Jakości i Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO/TS 16949, HACCP i Zintegrowanych oraz przygotowania firm do certyfikacji. Ponad 1600 firm we współpracy z „ZETOM” Katowice wdrożyło już System Jakości i/lub Zarządzania, i uzyskało Certyfikaty. Wykonuje również audity wewnętrzne oraz prowadzi kursy na Auditora Wewnętrznego, Pełnomocnika i Menedżera Jakości. „ZETOM” Katowice z kompletem uprawnień i specjalistami z Certyfikatami krajowymi i zagranicznymi służy wszystkim podmiotom gospodarczym w rozwiązywaniu problemów jakości.

  • Testowanie i atestowanie, analiza materiałów, nadzór materiałów
  • Badania i testowanie
  • Badania niszczące, usługi...
Powrót do góry strony