Firmy - Specjaliści i doradztwo, geologia - Polska

Ulepsz swoje wyszukiwanie:
Wróć
Szukaj wyników dla : Polska
94 Firmy
Odkryj nasze Sprawdzone Czołowe Firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GEOLOGICZNO - WIERTNICZYCH GRAŻYNA JANIK ROMAN KUŚ SP. J.

Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych jest multidyscyplinarną firmą działającą w zakresie informatycznej obsługi przemysłu wydobywczego oraz branż z nim związanych. Nasza firma działająca na rynku od 1991 r wywodzi się z górnictwa, co uprawnia nas do stwierdzenia, że znamy i rozumiemy jego problemy. Założyciele oraz zatrudnieni specjaliści mają wieloletni staż pracy w górnictwie i geologii oraz jednostkach badawczo-rozwojowych tej branży (kopalnie, przedsiębiorstwa geologiczne, ośrodki badawcze, uczelnie). Poprzez profesjonalne i inżynierskie podejście do pracy kopalń, uwzględniając specyficzne potrzeby klienta, firma wypracowuje optymalny wariant systemu wspomagania zarządzania złożem. Specjalizuje się w konstrukcji pionowych i poziomych przesłon termo i hydroizolacyjnych, których do chwili obecnej wykonała ponad 2 miliony metrów kwadratowych. Ustawicznie rozwija swoją ofertę, w której znaleźć można zdecydowaną większość popularnych na rynku technologii konstruowania przesłon, jak również rozwiązania autorskie dotyczące stosowanych materiałów i technologii prowadzenia robót. Dysponuje doświadczeniem i sprzętem umożliwiającym realizację następujących zadań: iniekcji uszczelniających, wypełniających i wzmacniających grunt i górotwór wykonywanych w oparciu o opatentowaną technologię. W tej technologii wykonujemy pionowe i poziome przesłony hydroizolacyjne w celu zabezpieczenia i ograniczenia dopływu wód do wkopów budowlanych, zabezpieczania i renowacji obiektów hydrotechnicznych. kolumn cementowo-gruntowych w technologii DSM poprawiających właściwości mechaniczne podłoża, powstających wskutek wymieszania gruntu z zawiesiną cementową przy użyciu wprowadzanego w podłoże specjalnego mieszadła. Kolumny mogą byś zbrojone. Średnica wykonywanych kolumn jest dostosowana do wymagań zamawiającego. Palisada DSM może ponadto pełnić funkcję zabezpieczenia wykopu lub w przypadku zastosowania zawiesiny hydroizolacyjnej funkcję ściany szczelnej. kolumn cementowo-gruntowych w technologii jet-grouting poprawiających właściwości mechaniczne podłoża, powstających wskutek wymieszania gruntu z zawiesiną cementową. Kolumny mogą byś zbrojone. Średnica wykonywanych kolumn jest dostosowana do wymagań zamawiającego. Palisada DSM może ponadto pełnić funkcję zabezpieczenia wykopu lub w przypadku zastosowania zawiesiny hydroizolacyjnej funkcję ściany szczelnej. kolumn cementowo-gruntowych w łączonej technologii TOP-Jet, polegającej na połączeniu klasycznej technologii DSM wspomaganej strumieniem wysokiego ciśnienia spoiwa (jet-grouting). pali w technologii CFA wykonywanych świdrem ciągłym przy utrzymaniu stateczności otworu urobkiem znajdującym się na świdrze i wypełnieniu otworu betonem pod ciśnieniem przy równoczesnym podciąganiu świdra. Wykonujemy pale o średnicy do 800 mm z dowolnym zbrojeniem, pali przemieszczeniowych FDP, pali prefabrykowanych mikropali iniekowanych zawiesiną cementową lub chemiczną, ze zbrojeniem rurą stalową, pojedynczymi prętami, zespołem prętów lub wykonywanych systemami samowiercącymi, mikropali, kotew i gwoździ gruntowych w celu zabezpieczenia ścian skarp i nasypów, przesłon hydroizolacyjnych ścianek szczelnych z grodzic stalowych, stanowiących zabezpieczenie wykopu, przesłon hydroizolacyjnych i ścianek szczelnych w technologii WIPS (wibracyjnie iniekowana przesłona szczelinowa) o grubości do 200 mm i współczynniku filtracji < 1*10-9 m/s, mogących stanowić zabezpieczenie wykopu przed dopływem wód lub uszczelnienie obiektów hydrotechnicznych, przesłon hydroizolacyjnych ścianek szczelnych w formie palisady kolumn DSM zbrojonych lub bez zbrojenia. przesłon hydroizolacyjnych ścianek szczelnych w formie palisady kolumn jest-grouting zbrojonych lub bez zbrojenia. przesłon hydroizolacyjnych ścianek szczelnych w formie palisady kolumn TOP-Jet, polegającej na połączeniu klasycznej technologii DSM wspomaganej strumieniem wysokiego ciśnienia spoiwa (jet-grouting). Palisada wykonywana jest jako zbrojona lub bez zbrojenia. przesłon hydroizolacyjnych ścianek szczelnych w formie szczelin ciągłych (Trenchmix). odwodnienia wkopów budowlanych

Supplier of:

  • Wykonawcy budowlani
  • Budownictwo
  • Renowacja budynków, usługi...
Powrót do góry strony