Firmy - Specjaliści i doradztwo, budowa mostów, wiaduktów i tuneli - Polska

Ulepsz swoje wyszukiwanie:
Wróć
Szukaj wyników dla : Polska
61 Firmy
Specjaliści i doradztwo, budowa mostów, wiaduktów i tuneli
Odkryj nasze Sprawdzone Czołowe Firmy

Trakt Sp. z o.o. Sp.k.

TRAKT jest firmą działającą od 1987 roku, zajmującą się kompleksowym projektowaniem drogowych układów komunikacyjnych oraz urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem. Zakres naszych opracowań obejmuje wszystkie stadia dokumentacji technicznej (budowy i przebudowy) w szczególności dróg i mostów, opracowywanej kompleksowo od koncepcji, studiów, analiz i pomiarów, po projekty budowlane i wykonawcze wraz z projektami urządzeń towarzyszących. Biuro zajmuje się: • projektowaniem dróg, • wykonywaniem opracowań z zakresu inżynierii ruchu drogowego, w tym projektów organizacji ruchu drogowego, analiz ruchowych, pomiarów ruchu, analizy wypadkowości, analizy zasadności stosowania rozwiązań drogowych, • wykonywaniem opracowań z zakresu ochrony środowiska dla drogownictwa niezbędnych do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, • projektowaniem obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przejść podziemnych, kładek dla pieszych, murów oporowych, • przygotowaniem planów wyrębu i zadrzewienia, • projektowaniem zagospodarowania terenu tras drogowych oraz inwentaryzacjami stanu istniejącego, • przygotowaniem prac geotechnicznych oraz projektów zagospodarowania terenu dla małej architektury, • wykonywaniem operatów rozgraniczenia nieruchomości oraz opracowaniem materiałów do przekazania gruntów na cele nierolnicze, • nadzorami inwestorskimi i pełnieniem funkcji inwestora powierniczego, • nadzorami autorskimi nad realizacją projektów drogowych.

Supplier of:

  • Prace inżynieryjne, infrastruktura transportu
  • Inżynieria wodna i lądowa
  • Budowa mostów i wiaduktów...
Powrót do góry strony