Firmy - Rury betonowe, prefabrykowane - Polska

Ulepsz swoje wyszukiwanie:
Odkryj nasze Sprawdzone Czołowe Firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH KRUSZBET SPÓŁKA AKCYJNA

O firmie Odsprzedamy O Firmie Zarys historii spółki: powołało Wojewódzkie Gospodarstwo Pomocnicze Produkcji Materiałów Drogowych w Suwałkach i zakładów produkcyjnych byłych Powiatowych Zarządów Dróg Lokalnych w Augustowie, Olecku, Giżycku i Sokółce - Minister Komunikacji powołał Rejon Eksploatacji Kruszywa w Suwałkach. powołuje Przedsiębiorstwo produkcji Materiałów Drogowych w Suwałkach. Materiałów Drogowych KRUSZBET Spółka Akcyjna w Suwałkach. Produkowane przez Spółkę wyroby posiadają wysoką jakość, a ich wszystkie parametry są zgodne z Polskimi Normami. Kostka brukowa posiada aprobatę techniczną IBDiM. Na wszystkie wyroby wystawione są deklaracje zgodności. Badania jakościowe i wytrzymałościowe kruszyw, betonu oraz prefabrykatów betonowych prowadzone są na bieżąco przez własne laboratorium, a kontrolnie wykonują je akredytowane laboratoria zewnętrzne. Od 2003 r. w Spółce funkcjonuje certyfikowany w 2007 roku System Zarządzania Jakością ISO 9001. Od 2006 r. w Spółce funkcjonuje certyfikowany System Zakładowej Kontroli Produkcji obejmujący: 13043:2004 Spółka bierze udział w Wystawach Narodowych POLEXPORT w Kownie i Kaliningradzie. Wyróżniona została na targach POLEXPORT, Włócznią Jaćwingów oraz dwukrotnie medalem Wstęgi Niemna. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET Spółka Akcyjna 16-400 Suwałki, ul. Bakałarzewska 86 Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są?dowego, prowadzonym przez Są?d Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są?dowego, pod numerem KRS 0000045624, NIP 844-17-71-506, REGON 790305756,kapitał zakładowy w wysokości 1 500 000,00 zł opłacony w całości

Supplier of:

  • Piaskowiec i kwarcyt
  • Skały urobione
  • Grys...
Powrót do góry strony