Firmy - Programy telewizyjne na zamówienie klienta - Polska

Ulepsz swoje wyszukiwanie:
Odkryj nasze Sprawdzone Czołowe Firmy

SMARTLINK SP. Z O.O.

Smartlink realizuje projekty informacyjno-promocyjne dotyczące Funduszy Europejskich oraz najlepszych praktyk w korzystaniu z programów operacyjnych. Zainspirowani zmianami, które zachodzą dzięki integracji ze strukturami Unii Europejskiej, chcemy pokazywać to, co najlepsze i wspierać w tworzeniu tego, co najlepsze. W związku z głównym nurtem działalności firma: - wydaje publikacje promocyjne i informacyjne związane z wdrażaniem programów finansowanych z Funduszy Europejskich (biuletyny, poradniki, podręczniki, albumy) - opracowuje dla miast i regionów strategie oraz projekty popularyzujące wiedzę o innowacyjności i kreatywności - realizuje konkursy, które pozwalają wyłonić najlepsze praktyki w korzystaniu z Funduszy Europejskich, a także najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia - przygotowuje kompleksowe kampanie informacyjne dotyczące programów operacyjnych i projektów kluczowych - organizuje przedsięwzięcia konferencyjne i szkoleniowe, zwłaszcza dotyczące innowacyjnych przedsięwzięć turystycznych - opracowuje i udostępnia wyspecjalizowane serwisy internetowe o dotacjach, stypendiach czy nagrodach, a także z zakresu wspierania innowacyjności czy promocji przedsięwzięć turystycznych realizuje filmy promocyjne dotyczące najlepszych praktyk - przygotowuje specjalistyczne raporty w takich dziedzinach jak: przegląd form wsparcia na indywidualne zamówienie wraz z rekomendacją, Fundusze Europejskie po 2013 r., wykorzystanie programów operacyjnych, rozwój regionalny, energetyka i innowacje.

  • Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
  • Poczta, łączność, telekomunikacja, radio i telewizja
  • Wideokonferencje, telekonferencje, usługi...
Powrót do góry strony