Firmy - Opieka społeczna, usługi opiekuńcze - Polska

Ulepsz swoje wyszukiwanie:
Odkryj nasze Sprawdzone Czołowe Firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Usługi letniego i zimowego utrzymania terenów użyteczności publicznej, w tym: mechanicznego i ręcznego oczyszczania, obsługi koszy ulicznych, likwidacji dzikich wysypisk oraz poprzez obsługę porządkową imprez o charakterze publicznym. Posiadamy wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w poszczególnych rejonach, w tym na zbieranie i transport na terenie całego kraju większości odpadów zdefiniowanych w Katalogu Odpadów wydanym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r. (Dz.U.01.112.1206). Przedsiębiorstwo świadczy usługi w oparciu o specjalistyczny sprzęt nowej generacji wyposażony w system kontroli satelitarnej GPS, który zapewnia stały monitoring wykonywanej pracy a jednocześnie wpływa na zwiększenie sprawności i efektywności świadczonych usług. Dysponujemy odpowiednim zapleczem sprzętowym, w tym magazynem odpadów problemowych i niebezpiecznych, homologowanymi środkami transportu, a także odpowiednio przeszkolonym personelem do realizacji powierzonych zadań. Zapewniamy specjalistyczne pojemniki i kontenery do zbiórki i transportu odpadów oraz obsługę logistyczną całego procesu tj. załadunek, transport, odzysk ( w tym recykling) i unieszkodliwienie. Współpracujemy z lokalnymi samorządami, instytucjami, firmami, sieciami handlowymi oraz zakładami produkcyjnymi, każdorazowo uwzględniając specyfikę działalności klienta i jego indywidualne zapotrzebowanie na oferowane przez nas usługi.

Supplier of:

  • Czyszczenie (sprzątanie) klasyfikowane wg rodzaju pomieszczenia i wyposażenia
  • Sprzątanie ulic, dróg
  • Odśnieżanie i odmrażanie, usługi...
Powrót do góry strony
Szukaj łatwo przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w sektorze Opieka medyczna, opieka społeczna dzięki wykorzystaniu międzynarodowej bazy danych Kompass i jej fitrów wyszukiwania. Wyszukuj strategiczne dane o podmiotach Opieka medyczna, opieka społeczna wykwalifikowanych w dziedzinie z użyciem globalnej bazy danych Kompass i jej opcji wyszukiwania.
Obejmujący ponad 60 krajów międzynarodowy katalog podmiotów Kompass zawiera wiarygodne i regularnie aktualizowane dane prawne i finansowe. Dla każdej firmy zapisanej w naszej bazie znajdź liczbę jej pracowników, zakres jej usług, jej adres korespondencyjny, a ponadto będzie podany przynajmniej jeden numer telefonu. Poniższe rozmaite kryteria są wskaźnikami osiągnięć dla Twoich działań komunikacyjnych: data utworzenia, personalia, zakres usług, forma prawna, przychód i więcej…
Ulepsz swoją widoczność w sieci z Booster Click, indeksującym rozwiązaniem Kompass i ulepsz ruch na swojej stronie. Z Booster Click masz osobistą kontrolę nad poprawą swojej witryny i swojej strony firmowej w Kompass. Booster Click jest pozostającym do Twojej dyspozycji nowym narzędziem uzupełniającym Twoją strategię Marketingu w wyszukiwarkach.