Firmy - Odczynniki nieorganiczne - Polska

Ulepsz swoje wyszukiwanie:
Odkryj nasze Sprawdzone Czołowe Firmy

KGHM Polska Miedź SA

KGHM jest przedsiębiorstwem o ponad 50-letniej tradycji. Powstało w 1961 r. Począwszy od 12 września 1991 r. KGHM jest spółką akcyjną. Jej akcje od lipca 1997 r. są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podstawowy przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi: - kopalnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych, - produkcja miedzi, metali szlachetnych, metali nieżelaznych i soli, - odlewnictwo metali lekkich i nieżelaznych, - zagospodarowanie odpadów, - sprzedaż hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu, - działalność związana z zarządzaniem holdingami, - działalność geologiczno-poszukiwawcza, - wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz pary wodnej i gorącej wody, wytwarzanie gazu, dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą, - zawodowa działalność ratownicza. Działalność podstawowa Spółki ogranicza się w głównej mierze do: - kopalnictwa rud miedzi, - produkcji miedzi, metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych. Oddziały ciągu produkcyjnego KGHM Polska Miedź S.A. posiadają następujące certyfikaty jakości produktów: Oddział KGHM – Huta Miedzi „Legnica” posiada wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007 w zakresie produkcji katod miedzianych, wlewków okrągłych z miedzi katodowej przetopionej, wlewków okrągłych z miedzi katodowej przetopionej odtlenionej fosforem, kwasu siarkowego, siarczanu miedzi, siarczanu niklu i ołowiu rafinowanego. Oddział KGHM – Huta Miedzi „Cedynia” posiada certyfikat jakości zgodny z PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN 14001:2005, PN-EN 18001:2004 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie produkcji walcówki miedzianej metodą ciągłego topienia, odlewania i walcowania zgodnie z technologią „Contirod” oraz produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz miedzi niskostopowej metodą ciągłego topienia i odlewania zgodnie z technologią „Upcast”. W Oddziale KGHM – Huta Miedzi „Głogów” Zintegrowany System Zarządzania obejmuje całą działalność Oddziału. Produkty huty spełniają wymagania norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007 zgodny również z wymaganiem PN-N 18001:2004. Huta otrzymała stosowne certyfikaty rejestracyjne nr: FS 521782, EMS 521783, wydane przez British Standards Institution Management Systems. Asortyment pordukcji KGHM obejmuje pordukty podstawowe: miedź w postaci katod, srebro w postaci gąsek i granulatu; pozostałe produkty w tym m.in.: wyroby z miedzi: walcówka, drut z miedzi beztlenowej, drut z miedzi beztlonowej z zawartością srebra, wlewki okrągłe oraz złoto, kwas siarkowy, ołów rafinowany, koncentrat platynowo - palladowy.

Supplier of:

  • Rudy metali ciężkich
  • Rudy i minerały
  • Rudy i minerały miedzi...
Powrót do góry strony