Firmy - Konsultanci (doradcy) legislacyjni Unii Europejskiej - Polska

Ulepsz swoje wyszukiwanie:
Odkryj nasze Sprawdzone Czołowe Firmy

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości

W STRUKTURZE ZSRG- SCP działają: •INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI udostępnia pomieszczenia młodym i rozwijającym się firmom. •OŚRODEK SZKOLENIOWY organizuje szkolenia finansowane z programów Unii Europejskiej oraz szkolenia w systemie kształcenia ustawicznego. •ENTERPRISE EUROPE NETWORK - doradza, informuje, szkoli. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej pomagamy bezpłatnie polskim przedsiębiorcom w znalezieniu na rynkach zagranicznych sprawdzonych partnerów do współpracy; pośredniczymy w negocjacji umów kooperacyjnych; pomagamy odnaleźć się w gąszczu unijnych przepisów oraz w znalezieniu właściwego programu dofinansowania; analizujemy i pomagamy sprecyzować potrzeby innowacyjne przedsiębiorstwa; poszukujemy dla firm dostępnych technologii i rozwiązań. Nowością w ofercie jest audyt technologiczny dla firm poszukujących nowych kierunków rozwoju. •STUDENCKI KLUB PRZEDSIĘBIORCY organizuje szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców - uczymy studentów jak założyć i prowadzić własną firmę oraz jak zaistnieć na polskim i europejskim rynku gospodarczym. •CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ułatwia powrót na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, rozwija zatrudnienie socjalne, wspiera osoby wykluczone w procesie reintegracji społecznej oraz organizuje szkolenia dla osób pozostających bez zatrudnienia.

  • Tłumaczenia
  • Tłumaczenie tekstów ekonomicznych, handlowych i finansowych, także dla korporacji
  • Konsultanci zarządzania przedsiębiorstwem...

KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o.

KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o. zajmuje się doradztwem europejskim (dotacje unijne) doradztwem amerykańskim (prawo imigracyjne) oraz doradztwem zawodowym. Jesteśmy instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku oraz posiadamy wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (doradztwo zawodowe) wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Działamy na polskim rynku od 15 maja 1995 roku. DORADZTWO EUROPEJSKIE / DOTACJE UNIJNE doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnychopracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z Unii Europejskiejwnioski i biznes plany dla osób bezrobotnych (powiatowy urząd pracy)dotacje dla rolnictwa / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL 6.2) WWW.UE.SZMURLO.PL DORADZTWO AMERYKAŃSKIE / PRAWO IMIGRACYJNE pośrednictwo i doradztwo wizowe do USA (przygotowanie i rejestracja formularzy DS-160, elektroniczna rejestracja wizyty w konsulacie)wizy turystyczne B-2, biznesowe B-1, wizy dla inwestorów oraz przedsiębiorców E-2, menedżerów L-1, aktorów i sportowców O i P, pracowników religijnych R-1 i inneodmowa wizy nieimigracyjnej - ponowne aplikowanie o wizęuchylenie zakazu wjazdu do USA - procedura waiver konsularnego (wyrok sądowy, przekroczony pobyt, cofnięcie z granicy USA)zielona karta / stały pobyt - przygotowanie dokumentacji / sponsorowanie rodzinne, formularze DS-260, DS-261odmowa wizy imigracyjnej (zielonej karty): uchylenie zakazu wjazdu (waiver) - formularze I-601, I-212 (wyrok sądowy: sprawy karne, gospodarcze), przekroczony pobyt, cofnięcie z granicyprzywrócenie statusu stałego rezydenta, formularz DS-117rezygnacja ze stałego pobytu w USA, formularz I-407loteria wizowa DV, interview w konsulacie, przygotowanie dokumentacji, w tym formularzy DS-260, DS-261 WWW.USA.SZMURLO.PL Dane adresowe Kancelarii:: KANCELARIA DORADCZA SZMURŁO sp. z o.o. ul. św. Rocha 6 lok. 25 15-879 Białystok tel. 85 741 70 74, 602 63 35 35 WWW.SZMURLO.PL

  • Konsultanci zarządzania przedsiębiorstwem
  • Usługi dla biznesu
  • Konsultanci (doradcy) tworzenia firm...
Powrót do góry strony