Firmy - Elastomery, badania i rozwój - Polska

Ulepsz swoje wyszukiwanie:
Wróć
Szukaj wyników dla : Polska
6 Firmy
Elastomery, badania i rozwój
Odkryj nasze Sprawdzone Czołowe Firmy

ITeE Instytut Technologii Eksploatacji; Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy realizuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe w następującym zakresie: - tribologia (aparatura laboratoryjna i testowa) i technologie obróbki warstwy wierzchniej (PAPVD - konstruowanie i budowa źródeł plazmy, systemów sterowania), - technologie proekologiczne (urządzenia laboratoryjne, biodegradowalne środki smarowe, biokomponenty, chemoutwardzalne kompozyty polimerowe), - systemy mechatroniczne (systemy maszynowego widzenia do monitorowania procesów zmęczeniowych materiałów i konstrukcji w skali mikro i makro, systemy optycznej inspekcji, aparatura badawcza i testowa), - techniki włókiennicze (urządzenia produkcyjne i aparatura badawcza, technologie wytwarzania włóknin i konsolidacji materiałów), W Instytucie funkcjonuje Wydawnictwo Naukowe, oferujące kompleksowe usługi wydawnicze (m.in. skład, redakcję, tłumaczenia, grafikę, druk offsetowy wielokolorowy). Instytut współpracuje z kilkuset krajowymi i zagranicznymi instytucjami badawczymi, szkoleniowymi i przemysłowymi w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki (także w ramach projektów celowych) . Produkty są wdrażane m. in. w USA, Rosji, Niemczech, Meksyku, Australii, Grecji, Pakistanie, Izraelu, na Ukrainie czy Węgrzech, jak również w szerokim kręgu polskich przedsiębiorstw, wyższych uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojowych.

  • Przyrządy do pomiaru elastyczności
  • Aparatura do badania podatności sprężystej, współczynników sprężystości pod obciążeniami dynamicznymi, badania histerezy materiałowej
  • Mechaniczne przyrządy testujące...

Instytut Przemysłu Skórzanego

Działalność naukowa, badawczo-rozwojowa i wdrożeniowa, usługi naukowe, działalność certyfikacyjna. Handel hurtowy środkami pomocniczymi dla przemysłu garbarskiego, obuwniczego, włókienniczego, chemii gospodraczej (firmy CCCEXOL, TENSIS, ICAP, Henkel). Zakres prowadzonych badań i usług naukowych dotyczy: - garbarstwa i futrzarstwa (surowce; technologie i biotechnologie wyprawy skór licowych i futerkowych; środki pomocnicze). - obuwnictwa (innowacyjne technologie i materiały na wierzchy i spody obuwia oraz elementy wewnętrzne i zewnętrzne obuwia; konstrukcje i technologie produkcji obuwia ochronnego, roboczego i profilaktycznego), inżynierii materiałowej, w tym klejów i innych środków pomocniczych oraz materiałów do wyrobów specjalnych, szczególnie obuwia dziecięcego i dla stóp wrażliwych, diabetyków i chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, ochrony środowiska (ekoprzyjazne techniki i technologie w przemyśle garbarskim i obuwniczym; metody badań i procesy oczyszczania ścieków garbarskich; utylizacja odpadów w garbarstwie i obuwnictwie). - barwometrii ( programy dla sporządzania receptur mieszanek barwników i pigmentów; technologii procesów barwienia. Do zakresu działania laboratoriów, w tym akredytowanych należy: - wykonywanie badań, analiz i ekspertyz zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych i krajowych w zakresie skór naturalnych, materiałów skóropodobnych, sztucznych i innych materiałów tworzywowych i włókienniczych oraz wykonanych z nich wyrobów. - wykonywanie badań i analiz środków pomocniczych (garbników, tłuszczów, klejów i innych środków wykończalniczych, sanityzujących, dezodorantów do stóp i obuwia itp.). - wykonywanie badań obuwia wyjściowego, sportowego obuwia dla dzieci oraz dla stóp wrażliwych i chorych, celem przyznania zastrzeżonych znaków "Zdrowa stopa", "Obuwie dla stóp wrażliwych", "Obuwie dla diabetyków". - wykonywanie badań analitycznych produktów, surowców i procesów w zakresie barwników, w tym barwników alergennych i kancerogennych, metali ciężkich, ftalanów, amin aromatycznych, organicznych i nieorganicznych związków chemicznych. - szkolenie służb kontroli jakości w przemyśle skórzanym, kosmetycznym, budowlanym, włókienniczym, zabawkarskim i przemysłach pokrewnych.

  • Chemikalia do tkanin
  • Chemikalia do skór i futer. Ekstrakty garbarskie
  • Środki garbujące, syntetyczne do skór...
Powrót do góry strony