Firmy - Budowa linii energetycznych napowietrznych - Polska

Ulepsz swoje wyszukiwanie:
Odkryj nasze Sprawdzone Czołowe Firmy

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE-POŁUDNIE SP. Z O.O.

1. Obsługa eksploatacyjna i inwestycyjna systemu elektroenergetycznego. 2. Pełnienie funkcji operatorskich w systemie elektroenergetycznym na terenie działania Spółki, w zakresie usprawnień udzielonych przez Operatora Systemy Przesyłowego. Dysponowanie mocą i prowadzenie ruchu urządzeń sieci przyłączonych do sieci 400 kV, 220 kV i 110 kV w ramach nadanych kompetencji operatywnych z uwzględnieniem powiązań handlowych oraz ekonomii produkcji i przesyłu energii elektrycznej. 3. Bieżący nadzór oraz utrzymanie majątku sieci przesyłowej, tzn.: linii napowietrznych i kablowych, aparatury, urządzeń i obwodów pierwotnych, automatyki i zabezpieczeń, potrzeb własnych, instalacji: sprężonego powietrza, grzewczych, wodnokanalizacyjnych, oświetleniowych i ochronnych, budynków i budowli, a także systemów nadzoru obiektów stacyjnych, w należytym stanie technicznym oraz odpowiedniej sprawności i dyspozycyjności przy stosowaniu racjonalych zasad wykonywania czyności eksploatacyjnych. 4. Prowadzenie obsługi ruchowej na obiektach lub ich częściach będących własnością PSE SA. 5. Realizacja napraw planowych, awaryjnych oraz likwidacja skutków zakłóceń w pracy elementów majątku sieciowego i obiektowej infrastruktury technicznej na terenie działania Spółki. 6. Usługi w zakresie telekomunikacji, informatyki i systemów pomiarowych.

  • Dystrybucja i przesył elektryczności
  • Energia, paliwa i woda
  • Budowa linii energetycznych i układanie kabli...
Powrót do góry strony