Firmy - Bawełna i inne włókna roślinne - Polska

Ulepsz swoje wyszukiwanie:
Odkryj nasze Sprawdzone Czołowe Firmy

STOWARZYSZENIE ROLNIKÓW W KOWALEWIE POMORSKIM STOROL

Działalność opiera się na: • prowadzeniu działań na rzecz organizowania lokalnego rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych, • dokonywaniu analiz na potrzeby członków dotyczących analizy kosztów i opłacalności produkcji rolniczej, prowadzonej przez członków, • gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu wszelkich informacji na potrzeby członków – producentów rolnych, ale także innych podmiotów gospodarczych i podmiotów władz samorządowych, • organizowaniu zbytu produktów rolnych członków, w formie zbiorowej oferty członków, • ujednoliceniu technologii produkcji, • prowadzeniu wspólnej działalności marketingowej, promocyjnej i reklamowej dla produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych członków, • organizowaniu zbiorowego zaopatrzenia gospodarstw rolnych członków Stowarzyszenia, • prowadzeniu działalności szkoleniowej, pokazowej i wyjazdowej w celu lepszego poznania przez członków zasad rządzących rynkiem rolnym, • doradztwie w zakresie działalności rolniczej oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów, • udziale w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych stowarzyszonych rolników, • kształtowaniu i upowszechnianiu zasad etyki i rzetelnego postępowania w prowadzonej produkcji rolnej, • propagowaniu i działaniu na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej, a także na rzecz podnoszenia jakości pracy w gospodarstwach rolniczych, • współdziałanie z producentami i wszelkimi instytucjami działającymi na rzecz rolników, • kształtowaniu świadomości ekologicznej producentów rolnych.

Supplier of:

  • Zwierzęta żywe, ryby
  • Bydło
  • Owce, kozy, świnie, wieprze...
Powrót do góry strony