Firmy - Badanie i testowanie wyrobów metalowych - Polska

Ulepsz swoje wyszukiwanie:
Wróć
Szukaj wyników dla : Polska
47 Firmy
Badanie i testowanie wyrobów metalowych
Odkryj nasze Sprawdzone Czołowe Firmy

Celpa SA Łambinowicka Fabryka Maszyn

Zakres produkcji i usług: Przemysł płyt drewnopochodnych: - węzły suszenia, sortowania i zaklejania wiórów, - zasobniki wiórów drzewnych z urządzeniami wygarniającymi, - urządzenia do transportu mechanicznego i pneumatycznego, Budownictwo: - silosy do magazynowania materiałów sypkich, - konstrukcje stalowe hal przemysłowych, Energetyka: - urządzenia do uzdatniania, zmiękczania i odgazowywania wody, - wymienniki ciepła, akceleratory, - palniki pyłowe, klapy, - zbiorniki magazynowe wody, - obudowy kotłów energetycznych, Ochrona środowiska: - instalacje odpylania i odsiarczania spalin, - filtry workowe i elektrofiltry, - cyklony, Maszyny i urządzenia dla przemysłu papierniczego: - rozwłókniacze masy papierniczej, - zagęszczarki, wyławiacze włókien, - kadzie i mieszadła, Przemysł chemiczny i spożywczy: - skraplacze, - podgrzewacze, - wyparki, - chłodnice, - zbiorniki magazynowe, - tostery i mieszalniki, Urządzenia dla przemysłu wełny mineralnej: - piece szybowe, - przenośniki do wyrobu i pakowania płyt, Przemysł odlewniczy : - kadzie do wytopu stali, żeliwa i materiałów kolorowych, - konstrukcje stalowe pieców do topienia stopów aluminium i - hartowania, Urządzenia transportu mechanicznego : - przenośniki zgarniakowe, ślimakowe i taśmowe, Urządzenia różne: - elementy urządzeń dźwigowych, - kominy stalowe, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe, kanały i - rurociągi o znacznych gabarytach i wagach,

  • Drewno, wyroby z drewna, maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego
  • Maszyny i sprzęt przygotowujące surowiec drzewny
  • Urządzenia do rozłupywania surowca drzewnego, łuparki...

ITeE Instytut Technologii Eksploatacji; Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy realizuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe w następującym zakresie: - tribologia (aparatura laboratoryjna i testowa) i technologie obróbki warstwy wierzchniej (PAPVD - konstruowanie i budowa źródeł plazmy, systemów sterowania), - technologie proekologiczne (urządzenia laboratoryjne, biodegradowalne środki smarowe, biokomponenty, chemoutwardzalne kompozyty polimerowe), - systemy mechatroniczne (systemy maszynowego widzenia do monitorowania procesów zmęczeniowych materiałów i konstrukcji w skali mikro i makro, systemy optycznej inspekcji, aparatura badawcza i testowa), - techniki włókiennicze (urządzenia produkcyjne i aparatura badawcza, technologie wytwarzania włóknin i konsolidacji materiałów), W Instytucie funkcjonuje Wydawnictwo Naukowe, oferujące kompleksowe usługi wydawnicze (m.in. skład, redakcję, tłumaczenia, grafikę, druk offsetowy wielokolorowy). Instytut współpracuje z kilkuset krajowymi i zagranicznymi instytucjami badawczymi, szkoleniowymi i przemysłowymi w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki (także w ramach projektów celowych) . Produkty są wdrażane m. in. w USA, Rosji, Niemczech, Meksyku, Australii, Grecji, Pakistanie, Izraelu, na Ukrainie czy Węgrzech, jak również w szerokim kręgu polskich przedsiębiorstw, wyższych uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojowych.

  • Przyrządy do pomiaru elastyczności
  • Aparatura do badania podatności sprężystej, współczynników sprężystości pod obciążeniami dynamicznymi, badania histerezy materiałowej
  • Mechaniczne przyrządy testujące...

ZAKŁADY BADAŃ I ATESTACJI ZETOM IM. PROF. F.STAUBA W KATOWICACH SP. Z O.O.

Najstarsza polska jednostka badawczo-atestacyjna w dziedzinie jakości o ponad 100-letniej tradycji, Akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji i Autoryzowana oraz Notyfikowana w Unii Europejskiej o numerze identyfikacyjnym 1436 dla dyrektyw – niskonapięciowej LVD 2006/95/WE, maszynowej 2006/42/WE, budowlanej 89/106/EWG, kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, specjalizujemy się: • w badaniach i certyfikacji wyrobów, w tym w zakresie oznakowania CE, B, poświadczania / weryfikacji deklaracji zgodności, • w certyfikacji zakładowej kontroli jakości, • w analizie wymagań dyrektyw oraz dokumentów technicznych, • w certyfikacji zakładowej kontroli produkcji (ZKP) dla hutniczych wyrobów budowlanych, • w dokonywaniu oceny jakości dostaw zwłaszcza wyrobów hutniczych poprzez odbiory techniczne, • w sprawdzaniu i wzorcowaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych. Od 1991 roku „ZETOM” Katowice prowadzi także kompleksową działalność szkoleniową w zakresie Nowoczesnych Systemów Jakości i Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, ISO/TS 16949, HACCP i Zintegrowanych oraz przygotowania firm do certyfikacji. Ponad 1600 firm we współpracy z „ZETOM” Katowice wdrożyło już System Jakości i/lub Zarządzania, i uzyskało Certyfikaty. Wykonuje również audity wewnętrzne oraz prowadzi kursy na Auditora Wewnętrznego, Pełnomocnika i Menedżera Jakości. „ZETOM” Katowice z kompletem uprawnień i specjalistami z Certyfikatami krajowymi i zagranicznymi służy wszystkim podmiotom gospodarczym w rozwiązywaniu problemów jakości.

  • Testowanie i atestowanie, analiza materiałów, nadzór materiałów
  • Badania i testowanie
  • Badania niszczące, usługi...
Powrót do góry strony