MAXAM Polska Sp. z o.o.

Duninów 3
59-140 Chocianów
Polska

Chcesz się skontaktować z tą Firmą?
 • Kompass:
 • Globalna prezentacja w ponad 60 krajach
 • Szczegółowe i aktualne informacje o firmie
 • Obszerny katalog firm

Opis działalności

Firma MAXAM Polska Sp. z o.o. oferuje:
w zakresie dostaw materiałów wybuchowych:
- emulsyjne materiały wybuchowe, nabojowane oraz luzem, do stosowania w zakładach górniczych podziemnych i odkrywkowych,
- materiały wybuchowe na bazie saletroli typu ANFO,
- materiały wybuchowe i środki strzałowe w szerokim asortymencie innych producentów dopuszczone do stosowanie w Polsce.
w zakresie kompleksowej usługi wiertniczo-strzałowej:
- projektowanie robót wiertniczo strzałowych,
- wybór optymalnych warunków strzelania z zastosowaniem techniki laserowej,
- opracowanie dokumentacji i metryki strzałowej,
- prace wiertnicze,
- wykonywanie robót strzałowych przy użyciu samobieżnych systemów mieszalniczo-załadowczych wytwarzających MW na miejscu strzelania lub wszystkich dopuszczonych w Polsce materiałów wybuchowych oraz elektrycznych i nieelektrycznych środków strzałowych.

Informacje ogólne

Import

Obszar: Europa Zachodnia
Kraj: Niemcy, Hiszpania

Certyfikaty

 • Rodzaj:

  ISO 14001:1998

Kluczowe dane

Zatrudnienie

 • W firmie

  Od 100 do 249 zatrudnionych

Obroty

 • 2011

  50 do 100 millionów PLN

Kadra kierownicza

Kierownictwo

 • Pan Rafael Mora

  President of The Board/Prezes Zarządu

 • Pan M. O.

  Board Member/Członek Zarządu

 • Pan J. B.

  Technical Director/Dyrektor Techniczny

Zobacz także:

Skontaktuj się z

MAXAM Polska Sp. z o.o.